Kære Forældre

Som forælder møder du måske foreningslivet for første gang og har mange spørgsmål. Træneren på dit barns hold vil selvfølgelig være behjælpelig med information, så godt de kan. Du er også velkommen til at tage kontakt til et medlem af foreningens bestyrelse.
 
Her vil vi opridse en række af de væsentligste områder hvor du som forælder møder foreningslivet og de forventninger vi har til dig og dit barn.

En forening båret af Frivillige..

Først og fremmest er det vigtigt for dig at forstå at Solbjerg IF Håndbold er en afdeling under Solbjerg Idrætsforening, og er en lille afdeling der er baseret på frivilligt arbejde – det betyder at alle de trænere, bestyrelsesmedlemmer og andre officials du møder, arbejder helt og aldeles frivilligt. De udfører alle et stort stykke arbejde for at afdelingens aktiviteter kan gennemføres. Foreningslivet og frivillighed er bærende elementer i vores klub.

Ja TAK til foreningslivet..

Ved at melde dit barn ind i Idrætsforeningen, og særligt i Håndboldafdelingen, har du i virkeligheden valgt at sige JA TAK til at være en del af foreningslivet, med alt hvad det kan indebærer.
 
For at dagligdagen kan løbe rundt til alles glæde, er det væsentligt at du som forælder tager del i dette fællesskab. Forældre er en vigtig spiller i foreningslivet både på og i særdeleshed uden for håndboldbanen, og derfor er det vigtigt, at du støtter og bakker op om dit barn og klubben på en god måde. Det indebærer for eksempel at holde en god tone over for trænere, dommere og modspillere ligesom opbakning om foreningens arbejde er på listen over de gode forældreråd.

Vores forventninger til dig..

Vores forventninger til dig som forælder:
Det er vigtigt for vores arbejde at vi kan lave nogle aftaler med dig som forælder, derfor forventer vi at du deltager i forældremøder ca 2 ggr/sæson. Her kan vi snakke sæsonen igennem, give samlet information om træning, metoder, turneringer og lave aftaler om forskellige arrangementer mv.
 
Vi forventer at du deltager i sociale arrangementer omkring dit barns hold og også omkring klubbens arrangementer i øvrigt.
 
Der vil være en del praktiske opgaver forbundet med det hold dit barn er meldt til, såsom tøjvask, kørsel til kamp, hjælp til div sociale tiltag og arrangementer.
 
Vi forventer at du støtter op omkring at dit barn syntes at det er sjovt at spille håndbold – hvis dit barn giver udtryk for at have en negativ oplevelse, så kom og tag en snak med os, det kan være at vi kan hjælpe.
 
Vi forventer at du giver opmuntring under kamp – både i medgang og i modgang.

Håndbold er et socialt spil..

Håndbold er et socialt spil og det er vigtigt at arbejde sammen som en enhed, derfor er det sociale fællesskab udenfor banen også en vigtig del af træningen. derfor er vi som klub lige så opmærksom på ”3. halvleg” som på den øvrige træning. Som en del af det sociale samvær indgår fælles omklædning og bad. Det er her der bliver reflekteret over dagens træning og knyttet bånd omkring det fælles mål.

Forventninger til dit barn..

Vi forventer at dit barn møder op og klæder om i omklædningsrummet inden træning og kamp, og ligeledes går i bad og klæder om i omklædningsrummet efter træning og kamp. Det er forbudt at klæde om i hallen.
 
Vi forventer at dit barn møder op til træning hver gang – der står en flok holdkammerater der har brug for at alle kommer til træning for at få fuldt udbytte af træningen. Holdkammeraterne er ikke ligeglade om dit barn kommer eller bliver væk.

De ti bud..